Nachtblauw - Nico De Braeckeleer


Zes inwoners in de gemeente Laarbeke krijgen te maken met onverklaarbare fenomenen.

Kunnen de inwoners hun noodlot ontlopen?


Genre : thriller
Publicatie : maart 2008
Uitgeverij : Kramat Suspense
Cover : Studio Dermaux


Naar korte inhoud "Nachtblauw"

Naar steekkaart "Nachtblauw"

Naar recensies "Nachtblauw"